14.3 C
Køge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 22.02.2024 kl. 19.00

Published:

Indkaldelse til generalforsamling i Køge Bugt Dart Center

Torsdag d. 22.02.2024 kl.19.00 i vores lokaler i Ølby, Karlemosevej 33, 4600 Køge

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Evt. udvalgsberetning.
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget for sidste periode (v. Kassereren).
 6. Kontingent for næste periode.
 7. Valg af formand for 2 år (ulige år). Da formanden trækker sig af helbredsmæssige årsager, skal der vælges ny formand for 1 år.
 8. Valg af Kasserer for 2 år (lige år).
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (2 i ulige år og 1 i lige år).
 10. Valg af revisor for 1 år, revisor suppleant for 1 år og 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
 11. Indkommende forslag.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være underskrevet, dateret og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen finder det vigtigt at bringe et forslag frem alligevel, kan der dispenseres for denne regel. Forslag kan sendes til kogebugtdartcenter@gmail.com eller afleveres personligt til et bestyrelsesmedlem.

 12. Evt.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der efter en kort pause være et medlemsmøde.

1. Spilleudvalget
2. Rengøring/indhandling
3. SM og Dame Pairs
4. Evt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Køge Bugt Dart Center

Relaterede artikler

spot_img

Nytårskur 2024

Vedtægter